Senaste nytt

Bokens innehåll har mottagits väl och resulterat i helsidesartiklar i SvD, Expressen och Aftonbladet m fl tidningar liksom i P1:s Studio 1.
Ubåtsincidenten i Stockholms skärgård hösten 2014 ökade också intresset och aktualiteten för Omöjlig Ubåt. Mönstret känns igen från ubåtskränkningarna under 1980-talet.
Boken är nu tryckt i en femte upplaga och den har  presenterats på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg åren 2015-2018.
14 nov 2015 hölls ett föredrag om ubåtskränkningarna på Sjöhistoriska muséet för allmänheten. Tidigare har det bara skett i försvarssammanhang.
Föreläsningar om Ubåtskränkningarna och Kärnvapen hotet har fortsatt runt om i landet 2016, 2017 och 2018. Den 22 nov 2018 var det åter föredrag på Sjöhistoriska för över 300 åhörare. 70 personer fick vända i dörren pga platsbrist och 1420 hade anmält intresse. Det resulterade i ytterligare två föredrag januari 2019. Under pandemin 2020-21 har inga föredrag hållits.
Vid Kungliga Krigsvetenskaps Akademins Högtidssammankomst 12 nov 2016 belönades författaren med silvermedalj och penningpris för boken Omöjlig Ubåt. I motivet för belöningen anger Akademin att boken utgör ett värdefullt komplement och en analysmässig fördjupning till övrig litteratur i ämnet. Särskilt förtjänstfull är den strategisk/politiska helheten och det långa tidsperspektivet samt den initierade beskrivningen av marin spetsnaz som ger en god bild av Sovjetunionens/Rysslands operativa och strategiska koncept.

OMÖJLIG UBÅT

I boken  Omöjlig ubåt  ges exempel på vad mäniskor har observerat i svenska vatten. Du kan själv bilda dig en uppfattning om ubåtskränkningarna och vem som låg bakom. Du får också veta hur nära Marinen var att sänka en ubåt.
Det säkerhetspolitiska läget under 1980-talet handlar om terrorbalansen och den livsfarliga situation som uppstod när den tippade över till USA:s fördel. I den sovjetiska krigsplanen drogs även Sverige in. Västvärlden och Sverige var bara timmar från att utsättas för ett förödande sovjetiskt kärnvapenanfall.
Vilka motiv fanns och vad gjorde ubåtarna här? 
Åt ryska sjömän frukost i svenska skärgårdar? Svar hittar du i boken. 
Frågan om U 137:s uppdrag i Gåsefjärden besvaras också. 2021 är det 40 år sedan grundstötningen.
Avslutningsvis redovisas erfarenheter samt fel och brister under ubåtsjakten.